9. Ve výhni africké pece

Zelená barva a hvězda s půlměsícem byly tradičními symboly islámu již při osvobozovacích bojích. Po vyhlášení nezávislosti Alžíru se uzákonily i na státní vlajce.

Pod hvězdou s půlměsícem

Zelená barva a hvězda s půlměsícem byly tradičními symboly islámu již při osvobozovacích bojích. Od vyhlášení nezávislosti v roce 1962 se uzákonily i na státní vlajce této demokratické lidové republiky, která je po Súdánu druhou největší zemí Afriky. V pásu úrodných nížin podél Středozemního moře žije většina ze 26 miliónů zdejších obyvatel, čtyři pětiny Alžírska jsou totiž tvořeny Saharou, největší pouští světa. Na více než 2 miliónech kilometrů čtverečních zde žije arabské obyvatelstvo z 98 procent tvořené sunnitskými muslimy vyznávajícími islám. Rozvojové Alžírsko ležící na severu Afriky má bohaté zdroje ropy a největší zásoby zemního plynu na světě. Je však samozřejmě svojí polohou permanentně ohrožováno vražednými zemětřeseními.

Aktivní podzemí

Příčinou geologického neklidu Středomoří je existence rozhraní dvou obřích tektonických desek, africké a eurasijské, které ještě východněji v Egejském moři se dostávají přes sebe. Africká deska se podsouvá pod eurasijskou v rozsahu několika centimetrů za rok. Obrovité masy hornin jsou tak strhávány do zemských hlubin, kde se taví a ve žhavé formě pak stoupají opět k povrchu, aby ničivými proudy vytryskly z jícnu některé sopky. Otřesy půdy podle síly a polohy epicentra tak ničí civilizaci katastrofálními zemětřeseními či vražednými tsunami. Tak nějak patrně zanikla i bájná Atlantida a celá řada sopečných ostrovů.

Před zraky mnoha tisíců Sicilanů se tak vynořil z moře v létě 1831 i ostrov Ferdinandea, aby po několika měsících stejně nečekaně opět zmizel pod hladinou. Zemětřesení jsou považována za vůbec nejnebezpečnější přírodní pohromy, zejména proto, že je dosud nelze spolehlivě předvídat. Takto ve spojení s následnou třicet metrů vysokou vlnou tsunami byl v roce 1755 téměř zničen portugalský Lisabon, stejná hrozba visí nad Los Angeles nebo již jednou zničeným San Franciskem.

Předpovědi geologů důrazně varují turecký Istanbul, pod kterým se již řadu let znovu hromadí napětí zemské kůry, celá řada velkoměst se nachází v různých stupních připravenosti na podobná neštěstí. Přesnější předpovědi jsou však nadále hudbou budoucnosti..

Alžírská tragédie

V ranních zprávách Českého rozhlasu zaznívá zpráva, že 21. května 2003 v 19.30 hodin se otřáslo území afrického Alžírska silou 7,8 stupně Richterovy škály. Prvotní odhady opět skromně hovoří o cca 500 obětech a zasvěcení s obavami očekávají, jak rychle opět tato čísla porostou.

Necelé tři hodiny po zemětřesení je vyhlášena pohotovost všem 18 členům zásahové jednotky SZBK a čeká se na oficiální stanovisko české vlády, která má údajně kolem deváté hodiny ranní rozhodnout o formě pomoci Alžírsku. Dopolední hodiny se zvolna vlečou a členové jednotky pomalu podléhají pocitu, že pohotovost bude po nějakém čase opět zrušena, jako již mnohokrát předtím. Důvody zrušení pohotovostí bývají někdy logické: menší rozsah škod, přílišná vzdálenost či dostatek vlastních záchranářů. Jindy jsou však odmítací argumenty naopak pro normálního smrtelníka zcela nesrozumitelné: země je mimo sféru státního zájmu, politicky není naše účast vhodná. Mlčky jsme pochopitelně spolkli třeba neúčast  našich záchranářů v Salvadoru, ale nikdy jsme dostatečně nepochopili třeba naši neúčast v Řecku. Rozkolísané a nesmírně váhavé a nerozhodné postoje českých ministerstev v rozhodování drásaly všem záchranářům mnohokrát nervy…

IRO-tým startuje

Telefonát úřadujícího prezidenta IRO aktivizuje mezinárodní pohotovostní jednotku a žádá čtyři české psovody, z hlediska časové tísně bydlící co nejblíže k rakouskému letišti Schwechat. Z funkce výcvikáře svazu bez prodlení nahlašuji dva psovody z Brna a dva Jihočechy. Okamžitě vyráží brněnští psovodi Martin Červenka s německým ovčákem Emonem a Soňa Šabacká s erdelem Candym, z jižních Čech přes rakouský Linz uhánějí Markéta Nedvědová s boxerkou Catty a českokrumlovský Martin Lobík s Fixií. Ve Vídni na letišti již čekají jeden muž a dvě ženy z Feuerwehr Wien a další tři psovodi ze Slovinska. Mezinárodní jednotku IRO tedy tentokrát tvoří deset kynologů, jeden lékař, technik a dr. Wolfgang Zörner jako vedoucí výpravy. Odlet z Vidně se nepatrně zpožďuje, ale ve 20.30 h se letoun odlepuje z vídeňského letiště, aby přesně po 3 hodinách letu dosedl na přistávací dráhu letiště v Alžíru. V příletové hale se míjí již celá řada červenožlutých uniforem, jsou zde záchranné týmy z Rakouska, Švýcarska, Německa a mnohé další.

Po linii vnitra

Nechybějí zde ani další čeští psovodi cestující společně s pražskými hasiči. S jakými pocity vyrazili z domova do neznáma tito psovodi, zúčastňující se zahraniční mise poprvé? Se široce rozevřenýma očima vnímá nervozitu letu i přípravných záchranných prací doma věčně rozchechtaná Zuzana Ludvíková se svým dobrmanem Alfem. Již z prvních alžírských dojmů je jí však naprosto jasné, že tady se za celou dobu pobytu nezasměje. Zkušený středočeský kynolog Míla Čeněk st. s německým ovčákem Kasem má za sebou již celou řadu tuzemských zásahů, na zahraniční nasazení se však dostává také poprvé. Třetí psovod, vždy a všude vítaný společník Leoš Vokál, je už dávno zvyklý, že se svým americkým stafordem Justinem budí všude zaslouženou pozornost a od svého prvního zahraničního zásahu očekává další významné záchranářské zkušenosti. Ačkoliv každý z trojice psovodů přijíždí z jiného konce republiky, společně tvoří ukázněný a velmi spolehlivě pracující záchranný tým..

Skřípající organizace

Zmatek, který v tu dobu na letišti vládl, jako by předznamenával dění příštích dnů. Záchranné týmy se hromadí v letištní hale a zdá se, že nikdo ani netuší, kam se mají nasměrovat. Po asi hodině čekání v této napjaté atmosféře se jednotky IRO ujímá jeden z místních organizátorů a dopravuje skupinu do místních kasáren, kde mají strávit zbytek první noci. Psovody trochu zaráží neprůbojný postup, očekávali co nejrychlejší přímé nasazení do terénu. Až o pátečním ránu probíhá první mítink organizačního štábu, jeho výsledkem však bohužel vůbec není zpřesnění nebo zrychlení záchranných prací. Vše naopak působí spíše dojmem neustálého chaosu.

K prvnímu nasazení se tedy psovodi se psy dostávají až v pětatřiceti stupních afrického poledne. Úkolem je prohledání jakýchsi řadových a původně třípatrových bytovek. Sesuté domy mohou ukrývat nezjištěný počet obětí. Podezření se potvrdilo prakticky téměř na první výpad německého ovčáka Emona, který okamžitě indikoval nález první oběti. V této lokalitě byla však zároveň i tou poslední, kterou psi označili.

V nejasné organizaci záchranných prací je tým IRO střídán španělskými záchranáři a odjíždí do lokality vzdálené asi 70 km. Nacházejí se zde zřícené osmipatrové domy, po kterých pobíhají desítky místních dobrovolníků ve snaze zachránit, co se ještě dá. Nastávají problémy s domluvou, zde používaná francouzština je pro tým IRO nesrozumitelná a angličtina ani němčina zde nemají odezvu.

Psi musí přesvědčit

Vzhledem k místním tradicím je pes považován za zvíře nečisté, takže při kontaktu s místním obyvatelstvem je v alžírských tvářích vidět znechucení a opovržení. To je násobeno ještě zjištěním, že někteří ze psovodů jsou ženy. Ženy v kalhotách a s nezakrytými tvářemi, to je naprosto neslýchané. Zvědavost však je mnohem silnější než tradice a předsudky, takže pracující psovody obklopují stále početnější skupiny ve snaze zjistit, jak ti psi vlastně pracují a je-li možné se na jejich schopnosti skutečně spolehnout. Každé značení psa s následně potvrzeným nálezem je pro ně obrovským překvapením. Obdivně hodnotí každý pozitivní výsledek psí práce a názory na nečistá zvířata se každým okamžikem radikálně mění.

Nepochopitelné ukončení

V sobotu dopoledne dostávají záchranné týmy v oblasti překvapivý rozkaz k ukončení prací. Přes nepochopitelnost příkazu je nutno jej respektovat. Jedním z důvodů předčasného ukončení prací záchranných týmů je pravděpodobně i obava o bezpečnost záchranářů. Alžírsko rozhodně není zemí turistice příliš nakloněnou, takže bezpečnost psovodů je střežena po zuby ozbrojenými příslušníky armády. Se samopaly v pohotovostní poloze nespustí psovody ze zřetele při jakémkoli pohybu mimo oplocený areál a dokonce ani při venčení psů v přilehlém poli.

Honem domů

Návrat je naplánován na nedělní dopoledne. Obrovské úsilí s odletem musí vyvinout patrně nejsilnější pětašedesátičlenný švédský tým, který je kromě jednotky psovodů kompletně vybaven pro veškeré záchranné a humanitární práce. Přijeli vybaveni pro dlouhodobou pomoc, ne tedy pouze jako průzkumná jednotka kynologů. Stejně hluboké zklamání provází i korejský tým, který po příjezdu v pátečním odpoledni zjišťuje, že zde již nenachází vůbec žádné uplatnění. Na druhou stranu je ovšem velmi obdivuhodné, že tito skvělí záchranáři dalekého Východu neváhají pomáhat při každém neštěstí na kterémkoli místě světa. O to paradoxněji pak ovšem vyznívá předčasný návrat záchranářů z alžírského zemětřesení.

Série otazníků

Alžírská mise byla ze všech zahraničních akcí tou dosud nejkratší, které se čeští kynologové měli možnost zúčastnit. Přinesla tedy pochopitelně i minimum zkušeností pro příště. Ovšem i v pouhých dvou dnech, ve kterých byli psovodi použiti k nasazení v terénu, mohli prokázat, že jsou trvale platným článkem mezinárodní pomoci.

Bilance nálezů mezinárodní jednotky IRO rozhodně nebyla vysoká a důvody je třeba odborně analyzovat. Již mnohokrát byla kritizována chaotická práce některých krizových center, které je skutečně nutno řídit citově nezainteresovanými pracovníky OSN.

Ve srovnání s desítkami nálezů u předešlých misí v srpnovém Turecku či v indickém Gujaratu se i sedm nalezených mrtvých osob českým týmem může zdát dost hubeným výsledkem. To však rozhodně není názor shodný s pohledem pozůstalých po těchto obětech. Jejich zoufalé rodiny mají přinejmenším možnost se s pohřešovanými důstojně rozloučit ještě před tím, než sutiny začne likvidovat nemilosrdná těžká technika. Je to nesmírně důležité nejen z hlediska náboženského a hygienického, ale především lidského.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *