Kurs stopařů

Týdenní kurs stopařů v polovině května 2016 měl za cíl přípravu účastníků v rozsahu ZZS1 až ZZS3 a nácvik hledání cadaveru v úrovních speciálních zkoušek ZTV/C a ZZP/C.

Šestnáctka účastníků absolvovala intenzívní týdenní zátěž ve stopování a vyhledávání cadaveru na Spáleništi za naprosto ideálních podmínek, jak z hlediska počasí, tak i stavu přírodních terénů. Na všech zúčastněných psech se především potvrdila známá pravda, že systematická příprava v rámci jednoho týdne se při přísném dodržení metodických postupů dokáže na výkonech jednotlivců projevit nesrovnatelně výrazněji než běžná výcviková zátěž s tréninkem děleným na víkendy. Ovšem takto vedený výcvikový týden je mimořádně náročný na zkušenosti a schopnosti zapojených instruktorů. Závěr kurzu prokázal výbornou připravenost účastníků jak ke zkouškám ZZS3, na které byla vedena hlavní příprava, tak i na zkoušky ZZP/C nebo ZTV/C v nejbližší budoucnosti. Ve spolupráci s Policií ČR proběhlo i proškolení samostatných dvojic psovod-pes v orientaci s mapou a v práci se souřadnicemi. Pro všechny příslušníky kurzu zůstalo ale obrovskou křivdou, že nepochopitelným administrativním zásahem vedení svazu nebylo možno stopařskou výkonnost potvrdit zkouškami. Fantasticky ideální podmínky panující v uvedeném termínu se již vůbec nemusí opakovat, stopařina je až nemístně citlivá na všechny přírodní vlivy, jako je slunce, vítr, stav porostů a mnoho dalších. Základna Spáleniště je svým zázemím, výcvikovým vybavením i ostatními možnostmi pro záchranářské kursy všech výcvikových směrů perfektně vybavena a je nesmírnou škodou svazu, že ji pro konání podobných akcí v podstatě vůbec nevyužívá. Byla několikrát využita z iniciativy výcvikáře svazu J.Sedláka pro kursy vodních prací IRO a vždy byla všemi účastníky vysoce kladně hodnocena. Avšak celá řada dalších návrhů na konání nejrůznějších kursů nebo odborných školení v rámci svazu již nebyla akceptována, většinou údajně z ekonomických důvodů. To však závisí na pojetí: v daném kursu stopařů nebyl účastníkům poskytnut žádný příspěvek, stravu si hradili kompletně sami a přesto je tento poplatek neodradil. Plná penze (175,- Kč/den) není v souhrnu nijak smrtelná, důležitější je pocit, že absolvovaný týden byl pro psy velmi přínosný a podle hodnocení účastníků po odborné stránce stál opravdu za to. 

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *