V Zemi Tří Sluncí

Šťastné a veselé… Pravděpodobně světově vůbec nejrozšířenější klišé, které ale bohudík ještě stále dostatečné množství lidí myslí naprosto upřímně. Převážně to jsou lidé, kteří si rozhodně zaslouží mou mysteriózní pozvánku do Země Tří Sluncí.
Ať jim, a nejen v této vánoční době, na cestu životem trvale svítí Krása, Láska a Pravda.

S nevídanou pokorou si právě v těchto dnech uvědomuji, jak obrovským životním štěstím je, pokud je člověk obklopen lidmi, na které se může spolehnout. Lidmi, kteří stojí na svých názorech a ideálech pomoci bližním v každé situaci života. Lidmi, kteří bez postranních úmyslů kariérismu či jiných hmotných zisků se nenechají kupovat nabízenými výhodami, licoměrnými lichotkami či zajišťováním jakési pofiderní úspěšnosti. Lidmi s přímým a poctivě sportovním přístupem k životu i k plnění svých zálib. Lidmi, kteří lásku k živým tvorům i vlastním psům nedokazují směšnými pózami na veřejnosti, ale celým svým konáním. Lidmi, pro něž sportovní duch fair play je mnohem důležitější, než korupcí splněná zkouška, podvodem získané vítězství v soutěži nebo intrikami udělená výkonnostní kvalifikace. Lidmi, kterým ideály čistého přátelství přešly do krve a staly se jejich základním životním krédem. Za své největší životní štěstí považuji, že i v současné bizarní době politického kšeftaření jsem obklopen lidmi právě tohoto typu. Nesmírně si jich vážím, protože především díky těmto stránkám jejich charakterů vděčím za to, že jsem ani ve svém věku po nejhorších životních zkušenostech z kontaktů se skutečnými podvodníky a intrikány na nejméně očekávaném poli záchranařiny nezatrpkl a jsem ochoten s nimi začínat znovu. Rok skvělé spolupráce s těmito lidmi mne dostatečně přesvědčil, že lidská soudržnost ještě stále existuje. Ze srdce přeji nejen jim všem, ale i sobě, aby nám tato spolupráce vydržela co nejdéle a byla i nadále podpořena pevným zdravím. Navíc pak zcela nepostradatelná přítomnost obdivuhodných psích osobností je tím nejlepším kořením naší společné činnosti, tou pověstnou třešničkou na dortu lidské sounáležitosti. Záchrana lidského života a pomoc bližním v nouzi je tím nejvyšším naplněním hesla „Ve jménu člověka“, které jsme si vytkli v dávných začátcích naší záchranářské kynologie. Nezbývá, než dodat přání, tak často vyslovované Američany v závěrech jejich projevů: „K tomu nám pomáhej Bůh…“ 

                   

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *