Svět na dosah

Ani jsme v prvním revolučním nadšení netušili, jaké nedozírné obzory se nám pádem železné opony otevírají. Až teď teprve můžeme posoudit, jaká obrovská škoda pro naši generaci byla, že se nezřítila už v osmašedesátém, když se tak  slibně zakymácela…

                    

Uplynuly jen pouhé tři měsíce od začátku roku a již je možno i v nevelké skupince záchranářů zaznamenat výlety do celého světa. Ještě zdaleka nám nevybledly pestrobarevné vzpomínky na krásy ostrova Bali, Danovou hlavou ještě stále táhnou barvité obrázky historií nabité tajemné Kambodže, ještě stále příjemně mrazí Tamařiny a Denisovy lyžařské zážitky z alpských velehor či ledovcové dojmy v hlavách Radka a Ilony, stejně jako dýchají horkým sluncem Verčiny africké příhody zpod pyramid, a již jsou zvolna zastiňovány čerstvými informacemi z Malorky, kam na půlroční stáž vyrazila animátorka Kristýnka, nebo snímky z Grand kaňonu ve Spojených státech, kde fantastickou přírodu Utahu či Nevady vstřebává Lucka i se svou mladičkou dcerkou. Svět je zkrátka dokořán otevřen všem, kteří s otevřenýma očima jsou ochotni vnímat jeho krásy a poznávat odlišnosti jednotlivých kultur a civilizací. Právě co nejčastější a nejužší kontakty se světem ve všech jeho odlišnostech přinášejí každému jednotlivci nekonečné toky poznání a informací, které za uzavřenými zdmi rádoby VIP sídel často zůstávají tuzemským snobům zcela skryty. Převážně se jedná o snoby, kteří by sice rádi budili dojem lidí „za vodou“, ale ve skutečnosti se nikdy nedokáží zbavit té pověstné „slámy v botách“, která jim z nich čouhá vždy, když se mají nějak projevit a paradoxně, když to sami nejméně potřebují. Lidé bez rozhledu, znalostí věci a s naprostým nedostatkem základní lidské slušnosti, ale zato s maximální touhou vyjadřovat se ke všemu. Vede je dominantní touha po zviditelnění,  přestože zcela postrádají i minimální charisma k tomu, aby mohli být vůdčími osobnostmi. Dokáží pouze lhát, předstírat a drze kopírovat, protože žádnou vlastní cestu vytvořit neumějí. A lidem kolem nich nezbývá, než zpozornět natolik, aby si té pověstné slámy čouhající z bot všimla včas. Mohou na tom totiž často záviset i osudy celé řady dalších, méně informovaných lidí…

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *