Extra Chance – Jar

Sytě červená fena s nepřístupnou povahou pravé anglické lady plně poplatnou svému britskému rodokmenu. Naše vzájemná úcta a plné porozumění přišly o něco později…

Disponovala vynikajícími čichovými schopnostmi a znamenitě se chovatelsky uplatnila v jihočeské pracovní linii. Krevní linie anglického importovaného plemeníka Witheforda Hot Chesnut byla pro český chov ve své době obrovským přínosem nejen po exteriérové, ale i  po pracovní stránce. Téměř všichni boxeři, kteří se tehdy svými výkony nějak prosadili,  nacházejí Extru někde v pozadí svého rodokmenu.