Výroční fraška

Psí život je zoufale krátký, se svými parťáky se musíme loučit příliš brzy. Jejich cesta za Duhový most ale není vždy provázena slovy uznání, někdy odcházejí bez nekrologů…

 

Již od roku 1972 probíhá vždy o první neděli v roce výroční členská schůze jihočeských záchranářů. Každé z těchto setkání se vždy neslo ve svátečním duchu a obsáhlá bilanční zpráva výcvikáře pokaždé obsahovala poděkování psím důchodcům, završujícím deset let věku, a ocenění nejlepších dosažených výsledků roku. Každý z těchto oceňovaných výkonů měl svá pevná pravidla a přestože nebyly předem avizovány, zasvěcení psovodi je vždycky mohli logicky očekávat. Vyhodnocení roku 2016 však bylo v režii nové výcvikářky pouhým shrnutím účastí psovodů na akcích bez ohledu na výsledky. Došlo tak k tomu, že bez jakékoli analýzy kvality výcviku byli chváleni pouze nejbližší kamarádi a pochlebovači, zatímco ostatní výsledky byly zmíněny jen okrajově. Toto pojetí bylo vlastně logickým završením roku šikany a cenzury českobudějovického družstva, které funguje sice podle stanov, ale bez nejmenší podpory ze strany vedení brigády, výhradně ve vlastní režii. Zdánlivá regulérnost daná stanovami SZBK při existenci dvou výcvikových středisek (Č.Budějovice a Netolice) je důsledně zadupávána včetně brutální cenzury, kdy nesměly být na jč webstránkách zveřejněny články o zisku stříbrné medaile z ČP V.Nehodové, zlaté medaile z MS K.Sedlákové, zlaté medaile z ČP TV D.Šumpely nebo udělení státního vyznamenání Za zásluhy o záchranářskou kynologii J.Sedláka. Zato byla důsledně ztěžována existence všech akcí v režii ČB-střediska: zkoušky ZLP, zkoušky ZZS, ČP stopařů, kurs vodních prací, trénink družstva na Spáleništi, které byly dokonce rušeny bez jediného důvodu a absolutně bez komunikace s družstvem. Arogance moci v činnosti výboru dominovala, za JČZBK bylo považováno výhradně družstvo Netolice. Není divu, že loni zvolený vedoucí Daniel Sedlák, který si vytkl hlavní cíl konsolidaci vztahů v brigádě, musel se svou snahou na funkci šéfa brigády po roce rezignovat. Nevraživost tří členů vedení byla příliš silná, hraničila již s nenávistí a nepochopitelně dokázala strhnout i pár slabších jedinců, kteří nejsou sami schopni rozlišit odbornost či neodbornost vedení výcviku. Naopak docílila odchod celé řady těch nejlepších členů brigády, kteří naznali, že svého koníčka nemohou v žádném případě plnit v ovzduší nenávisti a nedokázali se ztotožnit s výcvikovými metodami ani s podvody provozovanými ve snaze docílit úspěšnost doslova „za každou cenu“. Tak se členové JČZBK na schůzi dozvěděli, že „Skokanem roku“ se stal R.Anděl, který podvodem vedoucího terénu složil jedinou zkoušku TB, přestože všichni očekávali vyhlášení D.Šumpely, který učinil skutečný výcvikový skok od nuly až na TB, navíc ZLP, ZTV/C, ZTV2 a ještě zvítězil v celostátním ČP ZTV3. Stejně tak se nestaly psovodkami roku J.Smělá se stříbrem z MČR a K.Sedláková se zlatem z MS FCI. Naproti tomu byli trapně odměněni P.Troller a R.Anděl za „účast“ na atestaci HZS, přestože ji nesplnili. Psovody roku se pak stali Z.Čmejrek a J.Tomanová za hasičskou atestaci, když jenom ti nejzasvěcenější vědí, jak to s ní ve skutečnosti bylo. Není tedy divu, že současný úbytek členů JČZBK dále pokračuje. Avšak i při zachovaném členství je brigáda rozdělena na dvě části, a to nejen podle stanov…

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *