Záchranářská kynologie

Ve jménu člověka…

Úspěch kynologa – záchranáře spočívá především v dokonalé souhře lidského mozku a psího čichu. Naprosté porozumění uvnitř této dvojice je základním kamenem úspěšnosti.

          

K dokonalému prověření výkonnosti a stupně vycvičenosti každého záchranného psa slouží celý systém soustavného přezkušování, obsažený v národním i mezinárodním zkušebním řádu. Jeho nezbytnou součástí musí být výborná fyzická kondice psa a v neposlední řadě samozřejmě i psovoda. Zkušební řády zohledňují ve třech úrovních vycvičenosti nejen věk psa a dosavadní zkušenosti psovoda, ale rovněž výcvikový směr, kterým se začínající psovod se svým psem hodlá ubírat nejdříve.