Mezinárodní organizace IRO

Založení mezinárodní kynologické záchranářské organizace IRO (Internationale Rescue Dogs Organisation) bylo velmi významným krokem pro celé světové záchranářské dění.

Vznik mezinárodní organizace IRO nastolil začátek velmi významné spolupráce mezi partnerskými záchranářskými organizacemi kynologů z celého světa a podnítil i další odborný růst jednotlivců. Měl jsem tu čest patřit s kolegou Petrem Staňkem do první základní sestavy mezinárodních rozhodčích a na tomto základě i neopakovatelnou příležitost sledovat při vrcholných mistrovských akcích postupný růst odborných požadavků a následně i výkonnosti záchranných psů všech světadílů. Ke cti českých kynologů jistě slouží jejich vysoká a velmi významná aktivita při všech mezinárodních akcích, především mistrovstvích světa, kde čeští kynologové získali postupně celou řadu medailí a titulů mistrů světa v družstvech i v jednotlivcích. Mnohem významnější je ale fakt, že čeští psovodi nikdy nechyběli v žádné mezinárodní jednotce IRO, zasahující ve světě po zemětřesení. Česká vlajka zdobila uniformy nejúspěšnějších záchranářů při strašlivých katastrofách v Turecku, na Taiwanu i v Indii.